Tremonův Tumblr

Hello, this is my tumblr. Bla, bla...
Talk to me or Follow

A tale of two sisters

Life 2.0

Life 2.0

Co jediné může naše učení obsahovat? Že lidská bytost nemá svoje vlastnosti od nikoho: ani od boha, ani od společnosti, ani od rodičů či předků, ani od sebe samé… Nikdo nenese žádnou odpovědnost za svoji existenci, nebo za to, že je založen tak, jak je, nebo za to v jakých podmínkách a v jakém prostředí žije… Není výsledkem zvláštního záměru, vůle, smyslu; není předmětem snahy o dosažení “ideálu člověka” nebo “ideálu štěstí” nebo “morálního ideálu” - je absurdní chtít odevzdat svoji přirozenost takovému či onakému smyslu. To my jsme vymysleli pojem “smysl”: ve skutečnosti smysl neexistuje.
Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí.
Když jsem přišel do školky, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu.
Napsal jsem “šťastný”.
Řekli mi, že nerozumím zadání.
Já jim řekl, že oni nerozumí životu.
— John Lennon